tf8nsreu 150x150 Het risico van de tophypotheekLaten we even teruggaan naar de aanleiding van de crisis: het doorverkopen van sub-prime (ofwel kansloze) hypotheken in de VS aan investeerders wereldwijd. In deze animatie wordt de kredietcrisis goed en begrijpelijk uitgelegd (engelstalig). Lopen er in Nederland ook zulke gevaarlijke hypotheken?

Tophypotheken
Ook in Nederland lopen risicovolle hypotheken en we noemen ze tophypotheken. Er gaan verschillende definities rond. Het komt er globaal op neer dat de lening hoger is dan 90% (sommigen stellen 75%) van de waarde van de woning, of dat de lening hoger is dan het inkomen eigenlijk aankan. Banken vragen vanwege het risico een hogere rente over zo’n hypotheek. Deze zogenaamde topopslag kan oplopen tot 0,5%. Heb je voldoende afgelost, of – en daar wordt vaak op gegokt – is het huis voldoende in waarde gestegen, dan kun je deze topopslag weer wegstrepen.

Doemscenario
In Nederland hebben vooral tweeverdieners tophypotheken afgesloten om huizen te kopen die eigenlijk te duur waren voor hun gezamenlijk inkomen. Uitgaande van een jaarlijkse stijging van zowel inkomen als huiswaarde, bleef het risico lang onzichtbaar. Maar de realiteit van vandaag is anders. De huizenprijzen gaan vrijwel zeker zakken. En de situatie op de arbeidsmarkt ziet er niet florisant uit. Als een deel van het inkomen wegvalt, raken mensen met een tophypotheek in de problemen. Zij kunnen niet meer voldoen aan hun verplichtingen, moeten hun huis verkopen tegen een ongunstige prijs en blijven met een schuld achter.

En dan?
Problemen met Amerikaanse subprime hypotheken hebben de wereldeconomie een flinke opdonder gegeven. Wat gaat er gebeuren als tophypotheken in Nederland gaan omvallen? Moeilijk te voorspellen. Wederom een tegenvaller voor banken? En wederom een tik voor de huizenmarkt?